Aktuellt om coronavirusläget för FPA:s samarbetspartner

På den här sidan finns information för samarbetspartner om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA-förmånerna och FPA:s tjänster.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnar frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra smittspridning.

Det finns en video med information om vad dagpenning vid smittsam sjukdom är och vem som kan få den samt vilken den behandlande läkarens roll är och vilken roll den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har som ansvarar för smittsamma sjukdomar. 

Se videon Tartuntatautipäiväraha, längd 7 min. (YouTube)

I dataförmedlingen syns det temporära stödet vid epidemi som dagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom

Det temporära stödet vid epidemi är ett stöd som betalas för en viss tid till den som på grund av coronaepidemin är ledig från sitt arbete utan lön. I dataöverföringen mellan FPA och samarbetspartner syns det temporära stödet vid epidemi som dagpenning eller som dagpenning vid smittsam sjukdom. Det temporära stödet vid epidemi är skattepliktig inkomst och det är en pensionsgrundande förmån.

27.4.2020 Meddelande till samarbetspartner: Temporär förmån för personer som är lediga utan lön på grund av coronaepidemin

Läs mer om temporärt stöd vid epidemi

Producenter av rehabiliteringstjänster

Coronavirusläget inverkar på ordnandet av rehabiliteringstjänster. Producenterna av rehabiliteringstjänster hittar information om konsekvenserna av koronavirusepidemin på sidan Samarbetspartner > Rehabiliteringstjänster.

Meddelanden

Arbetslöshet och utkomststöd

Meddelanden för hälso- och sjukvården

Apoteksmeddelanden

Meddelanden till läroanstalterna

Meddelanden till producenter av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Så här hjälper du din kund att sköta sina FPA-ärenden

Kunden kan sköta så gott som alla FPA-ärenden på nätet.  Läs hur du kan hjälpa din kund att sköta sina ärenden.

Läs mer: Telefontjänsten på arabiska, somaliska och ryska öppnas på nytt på grund av undantagssituationen

Läs mer