Kontaktinformation för hyresvärdar

Servicenumret för myndigheter betjänar hyresvärdar i ärenden som gäller

  • hyresgästens flytt
  • betalningar och referensnummer
  • återbetalning av bostadsbidrag som betalats med för stort belopp
  • utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden då hyresgästen försummat hyresbetalningen.

Be inte hyresgästen kontakta servicenumret för myndigheter.

För hyresgäster har FPA riksomfattande servicenummer (Privatpersoner).

Läs mer