Betalning av utkomststöd till kommunen

Kommunen kan undantagsvis på förhand bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd mot en förväntad primär FPA-förmån. Kommunen kan senare driva in det utkomststöd kommunen betalat från den förmån kunden beviljas från FPA.

Läs mer