Betalning av familjeförmåner till kommunen

På de här sidorna finns information om hur du framställer ett betalningsyrkande gällande familjeförmåner.

Kommunen kan kräva att en familjeförmån betalas till kommunen på olika grunder. De vanligaste grunderna är att antingen barnet eller barnets vårdnadshavare är i familje- eller institutionsvård.

I regel kan FPA inte betala en förmån till kommunens förmedlingskonto. En familjeförmån kan betalas till kommunens förmedlingskonto endast på kundens begäran. Kunden måste fylla i blanketten Meddelande - Ändring av kontonummer Y 121r (pdf).

Kommunen kan inte lämna in ett betalningsyrkande till FPA gällande

  • adoptionsbidrag
  • privatvårdsstöd
  • moderskapsunderstöd.

Betalningsyrkande gällande underhållsstöd

Kommunen kan kräva att underhållsstödet betalas till kommunen. Kommunen kan också ansöka om underhållsstöd ifall FPA ännu inte betalar underhållsstöd för barnet.

Läs mer om att yrka och ansöka om underhållsstöd till kommunen.