Förmånstagaren i institutionsvård eller familjevård

Kommunen kan kräva att den förmån FPA betalar ut betalas till kommunen om förmånstagaren får någon av följande tjänster som ordnas av kommunen eller samkommunen:

 • Serviceboende med heldygnsomsorg
 • Familjevård
 • Institutionsvård eller sluten vård.

Ett betalningsyrkande grundar sig på 14 § i lagen om klientavgifter. Gör betalningsyrkandet enligt följande anvisning:

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Du kan framställa betalningsyrkandet via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu).

Logga in
 1. Framställ betalningsyrkandet via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu). Logga in på Kelmu med Suomi.fi-identifikation.
 2. Betalningsyrkandet kan också formuleras fritt. Ett fritt formulerat betalningsyrkande ska göras skriftligt. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (14 § i lagen om klientavgifter)
  • förmån som yrkandet gäller
  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • belopp som yrkandet gäller.
 3. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före utbetalningsdagen för förmånen. Kontrollera förmånernas utbetalningsdagar (Privatpersoner).
 4. Meddela FPA så snabbt som möjligt om betalningsyrkandet upphör att gälla. Du kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Du kan också fylla i och skriva ut blanketten Meddelande – Betalning av förmån till kommunen, EV 255r (pdf). Skicka in betalningsyrkandet per post. Se FPA:s postadresser.

Läs mer