Fakturering av barnavårdsstöd

FPA fakturerar kommunerna för barnavårdsstöd på förhand varje månad. Kommunerna får en faktura omkring den 10 dagen i månaden, och förfallodagen är omkring den 20 dagen samma månad. Tidtabellen för faktureringen kan inte ändras, eftersom den är fastställd i lag.

FPA skickar fakturor till kommunerna endast när det finns belopp som ska betalas. Några fakturor med noll- eller minusbelopp skickas således inte.

Om kommunen ännu inte tar emot e-fakturor för barnavårdsstöd skickas fakturan i pappersform.

I slutet av varje månad skickar FPA förteckningar till kommunerna över utbetalningarna av barnavårdsstöd, där stödmottagarna och de utbetalda stödbeloppen specificerats.

Kontaktinformation

Om du har frågor som gäller

  • faktureringen och faktureringsadressen, kontakta FPA på adressen myyntilaskut@kela.fi
  • förteckningarna över mottagare och utbetalningar av barnavårdsstöd, kontakta FPA på adressen palautukset@kela.fi
  • annat som rör verkställandet av barnavårdsstödet, kontakta FPA på adressen lastenhoidontuet@kela.fi.