Meddela uppgifter om småbarnspedagogik via e-tjänsten

Kommunerna ska meddela FPA uppgifter om de barn som beviljats en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken eller vars småbarnspedagogik upphört.

Kommunerna kan elektroniskt skicka till FPA

  • uppgifter om barn som har beviljats en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken
  • uppgifter om barn vars plats inom småbarnspedagogiken sagts upp
  • uppgifter om barn som deltar i den kommunala förskoleundervisningen
  • korrigeringar till uppgifter om småbarnspedagogik som skickats in tidigare.

Kommunerna kan också se uppgifter som skickats in tidigare via e-tjänsten.

Uppgifter om kommunal dagvård

Kommunerna kan sända uppgifter om kommunal dagvård i elektroniska form.

Lågga in

Så här identifierar du dig i tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter

Suomi.fi-identifikation har tagits i bruk i tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter 14.12.2019. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Om du använder en svag Katso-kod (PWD) ska du certifiera din Katso-underkod i Katso-tjänsten. Efter 14.12.2019 kan du använda tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter bara om du har

  • ett starkt Suomi.fi-identifieringsverktyg och
  • en stark Katso-kod.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (Suomi.fi).

Fullmakter

Kommunerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

Gör så här:

  1. Från och med 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.
  2. Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter i kommunen. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter behöver du Katso-behörigheten Uppgifter om kommunal dagvård.
  3. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av Suomi.fi-fullmakten uppdateras på den här sidan. När det är möjligt att använda fullmakter behöver du för tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter Suomi.fi-fullmakten Meddelande om att småbarnspedagogik inleds eller avslutas.

Läs mer