Reseersättningar

Det här avsnittet innehåller nyttig information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om de reseersättningar som FPA betalar ut. 

FPA betalar reseersättning till kunden för resor i anslutning till hälso- och sjukvård. Ersättning kan betalas för behövliga och nödvändiga resekostnader i anslutning till behandlingen av sjukdom.

Självrisken för reseersättningar är högst 25 euro för en enkel resa. Årssjälvrisken är 300 euro. Även resekostnader som understiger 25 euro räknas in i årssjälvrisken. 

 

Mer information