Astmaläkemedlet Salbutamol kan köpas för en månad åt gången

SHM har  meddelat ett beslut, enligt vilket apoteken på en gång kan expediera en mängd salbutamolpreparat som motsvarar högst en månads användning. Preparaten används vid behandling av astma. Kunden får normal FPA-ersättning för en månads läkemedelsmängd.

Syftet med begränsningen av försäljningen av läkemedlen är att säkerställa jämlik tillgång till salbutamolpreparat för alla patienter i hela Finland.

Beslutet gäller de salbutamolpreparat som finns i tabellen nedan.  Försäljningen begränsas oavsett om läkemedlet köps med eller utan FPA-ersättning. Beslutet gäller till 30.6.2020.

Om en kund har rätt till FPA-ersättning för läkemedlet dras ersättningen av på apoteket från priset på den mängd läkemedel som det är tillåtet att expediera, dvs. för en mängd som motsvarar en månads behandlingstid.

Kunder som har överskridit takbeloppet betalar självrisken på 0,21 euro per påbörjad vecka för varje expedierad sats.  För exempelvis en läkemedelsmängd som motsvarar 30 dagars behandling är självrisken 1,05 euro.

Uppgifterna ur FPA:s tjänst Sök läkemedel 9.4.2020. Salbutamolpreparat (ATC-kod R03AC02).

Namn Styrka

Läkemedelsform

Förpackning
AIROMIR

0,1 mg/dos

inhalationsspray, suspension

Inhalator 200 doser
AIROMIR
AUTOHALER
0,1 mg/dos

inhalationsspray, suspension

200 doser
BUVENTOL EASYHALER

100 mikrog/dos, fodral

inhalationspulver 200 doser
BUVENTOL EASYHALER 100 mikrog/dos inhalationspulver 200 doser
BUVENTOL EASYHALER

200 mikrog/dos, fodral

inhalationspulver 200 doser
BUVENTOL EASYHALER 200 mikrog/dos inhalationspulver 200 doser

BUVENTOL EASYHALER

200 mikrog/dos, fodral inhalationspulver 60 doser

BUVENTOL EASYHALER

200 mikrog/dos inhalationspulver 60 doser
VENTOLINE 1 mg/ml lösning för nebulisator

20 x 2,5 ml

endosbehållare
VENTOLINE 2 mg/ml lösning för nebulisator

20 x 2,5 ml

endosbehållare
VENTOLINE 5 mg/ml lösning för nebulisator 20 ml
VENTOLINE DISKUS 200 mikrog/dos inhalationspulver, avdelad dos

60 doser

folieband

VENTOLINE EVOHALER

0,1 mg/dos, babyhaler

inhalationsspray, suspension 200 doser

VENTOLINE EVOHALER

0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension 200 doser

VENTOLINE EVOHALER

0,1 mg/dos

volumatic

inhalationsspray, suspension 200 doser

Läs mer: