Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset och rekommendationens inverkan på statlig ersättning

Social- och hälsovårdsministeriet gav 26.8 en rekommendation att kommunerna inte ska ta ut kostnaderna för undersökning och brådskande vård på grund av coronavirusinfektion av personer som inte har en hemkommun i Finland och vars eventuella försäkring inte täcker kostnaderna för undersökning och brådskande vård. Rekommendationen inverkar på den statliga ersättning som FPA betalar.

Så här ansöker man om statlig ersättning

Kommunen kan inte ansöka om statlig ersättning hos FPA om den i enlighet med ministeriets rekommendation har beslutat att avstå från att ta ut kostnaderna för vård på grund av coronaviruset av en patient som inte har en hemkommun eller ett intyg om rätt till vård eller som inte vistas i Finland som resenär. Det här beror på att man alltid först ska försöka ta ut kostnaderna av patienten.

Med stöd av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning hos FPA när den har gett vård åt en person som

  1. inte har en hemkommun men som har visat sin rätt till vård med ett giltigt intyg om rätt till vård,
  2. har en hemkommun men ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz svarar för personens sjukvårdskostnader eller
  3. inte har en hemkommun och inte heller ett intyg om rätt till vård och som har fått brådskande vård i enlighet med 50 § i hälso- och sjukvårdslagen och personen har inte själv betalat kostnaderna för vården trots att avgifter tagits ut av honom eller henne.

I fråga om vård på grund av coronaviruset gäller också de ovannämnda normala reglerna om statlig ersättning. Utöver dessa situationer kan den offentliga hälso- och sjukvården också ansöka om statlig ersättning när vård har getts åt en person som vistas i Finland som resenär. 

Då det är fråga om vård på grund av coronaviruset ska ’corona’ antecknas i ansökan Y31r. Om patienten har ett intyg om rätt till vård ska en kopia av intyget fogas till ansökan Y31r. Om det är fråga om en resenär ska dessutom ’resenär’ antecknas i ansökan.

Den statliga ersättningen ska sökas inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Det är inte möjligt att avvika från den här tidsfristen ens i undantagsförhållanden som råder på grund av en pandemi.

Vem har rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland?

I Finland grundar sig rätten till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i regel på hemkommun. När personen har en hemkommun har han eller hon rätt till all nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot en klientavgift.

Också personer som inte har en hemkommun kan ha rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot en klientavgift. Personer från EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz visar sin rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet. Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de kan också visa sin rätt till vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort. Likaså kan personer som kommer från Storbritannien och Nordirland visa sin rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet eller ett pass. Personer som kommer från Australien kan visa sin rätt till vård med ett pass som anger obegränsad bosättningsrätt i Australien. Det intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som FPA beviljar är också ett officiellt intyg om rätt till vård med vilket patienten kan visa sin rätt till vård.

Om patienten inte har en hemkommun och inget giltigt intyg om rätt till vård har han eller hon endast rätt till brådskande vård.

Centret för internationella ärenden svarar på frågor

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden, tfn 020 635 1808 (vardagar kl. 9–16) eller kymenlaakso.kv@kela.fi. FPA försöker utreda om personen har rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta Centret för internationella ärenden.

Ytterligare information: