Temporär förmån för personer som är lediga utan lön på grund av coronaepidemin

Det temporära stödet vid epidemi är ett stöd som betalas för en viss tid på grund av coronaepidemin. I dataöverföringen mellan FPA och samarbetspartner syns det temporära stödet vid epidemi som dagpenning eller som dagpenning vid smittsam sjukdom. Det temporära stödet vid epidemi är skattepliktig inkomst och det är en pensionsgrundande förmån.

Det temporära stödet vid epidemi ersätter inkomstbortfall för personer som på grund av epidemin är tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön för att sköta sina barn. Stödet betalas också till personer som kommit från utlandet till Finland och hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och som därför är tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön.

Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas på grund av barnavård högst till 13.5. Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5. är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken. En person som kommer från utlandet kan få stödet för högst 14 dygn efter ankomsten. Stödet kan betalas ut bara för den tid som undantagsförhållandena pågår.

Man kan nu ansöka om temporärt stöd vid epidemi hos FPA. Stödet kan sökas retroaktivt för 3 kalendermånader och det kan beviljas tidigast från och med 16.3.2020.

FPA:s webbplats finns information om vem som kan få stödet och om hur ansökan ska göras.

Hur temporärt stöd vid epidemi syns i dataöverföringen

FPA handlägger ansökningar om temporärt stöd vid epidemi i samma datasystem som ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. I dataöverföringen syns stödet som dagpenning eller som dagpenning vid smittsam sjukdom.

Det temporära stödet vid epidemi är skattepliktig inkomst och det är en pensionsgrundande förmån.

Temporärt stöd vid epidemi syns som dagpenning vid smittsam sjukdom i de uppgifter om perioder utan lön som FPA överför till Pensionsskyddscentralen.

FPA:s samarbetspartner kan ställa frågor om det temporära stödet vid epidemi genom att ringa servicenumret för myndigheter, tfn 020 692 239.
 

Läs mer:
Fpa.fi-sidorna om temporärt stöd vid epidemi
Meddelande till medierna
Servicenumret för myndigheter 020 692 239 måndag–fredag kl. 9–15

Korrigerad 27.4 kl. 13.35: Tiden för utbetalningen av stödet ‒ Stödet utbetalas under undantagsförhållandena. Finlands regering fattar beslut om när undantagsförhållandena upphör. När undantagsförhållandena upphör, avslutas också utbetalningen av stödet.

Korrigerad 6.5. kl. 12.50: Tiden för utbetalningen av stödet ‒Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas på grund av barnavård högst till 13.5. Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5. är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken. En person som kommer från utlandet kan få stödet för högst 14 dygn efter ankomsten. Stödet kan betalas ut bara för den tid som undantagsförhållandena pågår.