Sjukvård i internationella situationer

På de här sidorna finns information om olika persongruppers rätt till sjukvård och sjukvårdsersättningar i Finland och om den offentliga hälso- och sjukvårdens rätt till statlig ersättning. Här finns också information om hur man ska gå till väga när en person söker sig till Finland från ett annat land eller från Finland utomlands uttryckligen för att få vård.

Offentliga hälso- och sjukvårdens förfrågningar till FPA

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden. FPA strävar efter att utreda om personen har rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Läs mer