Handledning av utkomststödskunder

De här sidorna innehåller information för kommunens socialväsende och för andra som arbetar med kunder som får grundläggande utkomststöd från FPA.

På de här sidorna hittar du

  • information om handledningen av utkomststödskunder
  • förmånsanvisningar och de senaste uppdateringarna av anvisningarna.