Betalningsyrkande och utkomststöd

Kommunen kan i undantagsfall bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd mot en emotsedd primär FPA-förmån. Kommunen kan driva in det utkomststöd kommunen betalat ur FPA-förmånen.

Om kommunen har för avsikt att driva in kompletterande eller förebyggande utkomststöd ur en primär förmån kan du göra ett betalningsyrkande skriftligt eller i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu).

Kommunen kan i vissa situationer driva in kompletterande eller förebyggande utkomststöd också ur det grundläggande utkomststöd som FPA betalar. En sådan situation kan uppstå till exempel när kommunen har beviljat kompletterande eller förebyggande utkomststöd för en utgift som borde ha beaktats i beslutet om grundläggande utkomststöd. När FPA rättar eller justerar beslutet kan kommunens betalningsyrkande beaktas.

Om kommunen driver in kompletterande eller förebyggande utkomststöd ur det grundläggande utkomststöd som FPA betalat kan betalningsyrkandet inte göras i Kelmu, utan det måste göras skriftligt.

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner Kelmu

Du kan göra ett betalningsyrkande gällande primära förmåner också via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu).

Logga in på Kelmu

Nedan hittar du anvisningar om hur man driver in kompletterande eller förebyggande utkomststöd ur primära förmåner och det grundläggande utkomststödet.

Betalningsyrkande som gäller primära förmåner

Primära förmåner kan drivas in endast för den period för vilken kommunen har betalat kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Betalningsyrkandet grundar sig på 23 § i lagen om utkomststöd.

Gör betalningsyrkandet enligt följande anvisning:

 1. Gör betalningsyrkandet via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu). Logga in med Suomi.fi-identifikation.
 2. Betalningsyrkandet kan också formuleras fritt. Ett fritt formulerat betalningsyrkande ska göras skriftligt. Ange i betalningsyrkandet
  • den lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (23 § i lagen om utkomststöd)
  • den förmån som yrkandet gäller
  • den tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • det belopp som yrkandet gäller.
 3. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före utbetalningsdagen för den primära förmånen. Kontrollera utbetalningsdagarna för olika förmåner (Privatpersoner).
 4. Meddela FPA så snabbt som möjligt om betalningsyrkandet upphör att gälla. Kommunen kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Du kan också fylla i och skriva ut blankett EV 255r (pdf) (Meddelande om betalning av förmån till kommunen). Skicka betalningsyrkandet per post till FPA:s försäkringsdistrikt. Se postadresser för FPA:s försäkringsdistrikt (Privatpersoner).

Ett betalningsyrkande som gäller grundläggande utkomststöd ska göras skriftligt

Kommunen kan driva in kompletterande eller förebyggande utkomststöd också från det grundläggande utkomststödet. I så fall kan betalningsyrkandet inte göras i Kelmu.

Så här gör du ett betalningsyrkande

 1. Gör betalningsyrkandet skriftligt på blankett EV 255r (pdf) (Meddelande om betalning av förmån till kommunen).
 2. Skicka betalningsyrkandet per post till FPA:s försäkringsdistrikt. Se postadresser för FPA:s försäkringsdistrikt (Privatpersoner).