Särskild moderskapspenning

Du kan få särskild moderskapspenning om du under graviditeten måste vara borta från ditt arbete före den egentliga moderskapspenningperioden på grund av att

 • du i ditt arbete kommer i kontakt med kemiska ämnen eller utsätts för strålning eller smittsamma sjukdomar
 • riskfaktorerna i ditt arbete inte kan undvikas
 • din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter för dig under graviditeten.

De riskfaktorer som ger rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.

Ett villkor är dessutom att du har haft rätt till den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel kan också räknas med. De som flyttar till Finland från ett annat land kan läsa mer under Från utlandet till Finland.

Sök särskild moderskapspenning på nätet

Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Till ansökan

Särskild moderskapspenning minskar inte tiden för utbetalning av den egentliga moderskapspenningen. Särskild moderskapspenning betalas tills moderskapspenningsperioden börjar. Om arbetsförhållandena kan göras trygga eller anställningen upphör avbryts utbetalningen av den särskilda moderskapspenningen. Under den tid du får särskild moderskapspenning kan du inte heller arbeta hos någon annan arbetsgivare.

Beloppet av den särskilda moderskapspenningen är lika stort som moderskapspenningen. Om du får lön för den tid som du har särskild moderskapspenning ansöker din arbetsgivare om dagpenningen för motsvarande tid från FPA.

Ansökan

 1. Ansök om särskild moderskapspenning inom 4 månader från det datum då du lämnar arbetet.

 2. Ansök om särskild moderskapspenning i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om särskild moderskapspenning under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Föräldradagpenning.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in i MittFPA. Bifoga till din ansökan:

  * utredning om graviditeten (t.ex. SV 75r), från hälsovårdscentralen eller av en läkare
  * företagshälsovårdsläkarens utlåtande om faktorer i arbetet eller arbetsförhållandena som medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten (SV 97r)
  * arbetsgivarens meddelande om arbetsförhållandena och arbetsfrånvaron (SV 96r).

 4. Beloppet av den särskilda moderskapspenningen grundar sig på dina inkomster
  * Beloppet av din dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Läs mer om årsinkomsten.
  * Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du får särskild moderskapspenning ska du i ansökan meddela för vilken tid du får lön. För den här tiden betalas den särskilda moderskapspenningen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör i detta fall lämna in en egen ansökan.
  * Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma inkomster som senaste gång behöver du inte ange det här i ansökan. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

 5. När du ansöker om särskild moderskapspenning kan du samtidigt även ansöka om moderskaps- och föräldrapenning, förutsatt att din graviditet har pågått i 154 dagar.

 6. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar SV 9r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Läs mer