Olika situationer i familjen

Ibland går det inte som planerat. Till exempel kan ett barn drabbas av sjukdom och föräldrar kan separera. I sådana fall tryggar FPA familjens vardag och barnets välmående på olika sätt. Läs om hur olika situationer i familjen inverkar på förmåner från FPA och vilka stöd och tjänster man kan få: