Sjukdagpenning för arbetslösa

Du kan få sjukdagpenning om du är arbetslös arbetssökande. Under självrisktiden för sjukdagpenningen betalas arbetslöshetsdagpenning.

Skicka ett läkarintyg över din arbetsoförmågan till FPA och meddela arbets- och näringsbyrån att du insjuknat. Markera sjukdagarna också i anmälan om arbetslöshetstid. Sjukdagpenning och arbetslöshetsförmån betalas inte för samma tid.

Sjukdagpenningen inverkar inte på maximitiden på 500 dagar för grunddagpenningen eller den inkomstrelaterade dagpenningen.

När sjukdagpenning beviljas bedöms din arbetsförmåga i förhållande till det arbete du hade före arbetslösheten. Kom ihåg att ange ditt yrke i ansökan. I vissa situationer (t.ex. om du varit arbetslös länge eller nyligen blivit klar med en yrkesutbildning) kan din arbetsförmåga bedömas i förhållande till det arbete som du är skyldig att ta emot. Ange i ansökan information om dylika arbeten. De arbeten du är skyldig att ta emot finns nedtecknade i den jobbsökarplan som gjorts upp på arbets- och näringsbyrån.