Sjukdagpenning för arbetstagare

I allmänhet ansöker arbetsgivaren om sjukdagpenning om arbetsgivaren under frånvaron betalar lön för arbete. Då betalar FPA ut sjukdagpenningen direkt till arbetsgivaren.

FPA ber dig vid behov om ytterligare uppgifter eller att du ska lämna in en egen ansökan. I e-tjänsten ser du de uppgifter som arbetstagaren lämnat in till FPA. Du får också ett skriftligt beslut på den ansökan arbetsgivaren gjort.

Kollektivavtalen i branscherna fastställer för vilken tid lön under sjukdomstid betalas. Om din sjukfrånvaro fortsätter efter att löneutbetalningen avslutats eller din arbetsgivare inte betalar ut lön under sjukfrånvaron, betalar FPA sjukdagpenningen till dig. Om den lön som din arbetsgivare betalar under sjukdomstiden är lägre än sjukdagpenningen, betalar FPA skillnaden till dig.

När du behöver mer information om löneutbetalningen under din sjukdomstid ska du kontakta den person som sköter löneärenden på din arbetsplats.

Om du känner att du trots din arbetsoförmåga orkar arbeta på deltid ska du diskutera detta med din arbetsgivare och med företagshälsovården. Du kan få partiell sjukdagpenning.

Företagsläkarens utlåtande efter 90 dagpenningsdagar

Du kan beviljas sjukdagpenning utgående från ett utlåtande som en valfri läkare skrivit. Om sjukdomen blir långvarig behövs därtill ett utlåtande av företagsläkaren. Din företagsläkare bedömer din återstående arbetsförmåga. Arbetsgivaren och företagshälsovården utreder tillsammans med dig möjligheterna att fortsätta arbeta.

Senast när du har fått sjukdagpenning i 90 vardagar ska du lämna in företagsläkarens utlåtande till FPA. Företagsläkarens utlåtande är en förutsättning för utbetalning av sjukdagpenning efter 90 dagpenningsdagar.