Sjukdagpenning för företagare

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare kan du få sjukdagpenning. Även de företagare vars arbetsinsats i företagsverksamheten är liten och inte är skyldiga att teckna en FöPL- eller LFöP-försäkring, har rätt till sjukdagpenning.