Dagpenningar i samband med sjukdom

FPA tryggar inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga eller smittsam sjukdom genom att betala ut olika dagpenningar under den tid arbetstagaren är frånvarande från arbetet.

Sjukdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som varar kortare tid än ett år. Den betalas efter en självrisktid. Sjukdagpenning betalas på grund av en och samma sjukdom för högst 300 vardagar.

Partiell sjukdagpenning stöder en person som inte är arbetsför att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete. En förutsättning för partiell sjukdagpenning är att arbetstagaren som har ett anställningsförhållande på heltid kommer överens med sin arbetsgivare om att arbeta deltid. Arbetstiden ska minska med 40–60 procent från det tidigare. Partiell sjukdagpenning betalas för högst 120 vardagar.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till den som förordnats att utebli från arbetet, isoleras eller hållas i karantän på grund av en smittsam sjukdom. Den betalas så länge som förordnandet om att utebli från arbetet varar.

En person som donerar ett organ, vävnad eller celler kan få donationsdagpenning för den tid av arbetsoförmåga som orsakas av att donatorn genomgår ingrepp och undersökningar i samband med donationen.

Beloppet av sjukdagpenningen, den partiella sjukdagpenningen och donationsdagpenningen grundar sig på årsinkomsten. 

Sjukdagpenningens och donationsdagpenningens belopp är ca 70 % av årsinkomsten, och den partiella sjukdagpenningen är cirka 35 %. I samband med smittsam sjukdom ersätts inkomstbortfallet i sin helhet.