Sjukvårdsersättningar

FPA ersätter en del av de kostnader som uppkommer när man besöker den privata hälso- och sjukvården. Ersättning betalas också för vård och behandlingar som ges via en distansförbindelse.

Ersättning betalas för kostnader för nödvändig sjukvård. Med nödvändig vård avses vård som getts enligt allmänt godkänd god vårdpraxis vid sjukdom, graviditet eller förlossning.

FPA ersätter inte

  • kostnader för offentlig hälso- och sjukvård
  • expeditionsavgifter som de privata inrättningarna tar ut
  • avgifter för operationssal
  • avgifter för vårddagar på sjukhus
  • poliklinikavgifter
  • kostnader för preventiv vård (förutom tandvård)
  • kostnaderna för privat sjukvård om du vårdas på ett offentligt sjukhus eller en offentlig inrättning.

Direktersättning

Direktersättningsförfarande används av de producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som ingått ett avtal om direktersättningsförfarande med FPA. När du visar upp FPA-kortet dras ersättningen av redan i samband med betalningen vid vårdenheten.

Försäkringsbolagens ersättningar

Om du har en privat sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du förutom FPA-ersättning söka ersättning hos ditt försäkringsbolag.

Sök ersättning direkt hos försäkringsbolaget om det är frågan om en trafikskada eller ett olycksfall i arbetet.