Specialvårdspenning

Specialvårdspenning beviljas föräldrar till barn i åldern 0–15 år när föräldern tillfälligt är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av deltagande i sjukvård eller rehabilitering av barnet och inte har arbetsinkomster för denna tid.

Uppgörande av läkarintyg D

Till ansökan om specialvårdspenning ska fogas läkarintyg D (SV10). Läkarintyget uppgörs och undertecknas av en läkare. De uppgifter som anges nere på blanketten och som gäller deltagande i sjukhusperiod, poliklinikvård eller rehabilitering kan antecknas också av en sjukskötare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Sjukvård som ges vid en enhet för specialiserad sjukvård och därtill hörande hemvård kan berättiga till specialvårdspenning. Besök på hälsovårdscentral eller privatläkarmottagning berättigar inte till specialvårdspenning.

Exempel

Specialvårdspenning kan inte beviljas för ett besök hos en privat öronläkare men en tonsilloperation som gäller ett barn under 7 år och som utförs vid ett privat sjukhus kan berättiga till specialvårdspenning.

Läs mer