Statistikdatabasen Kelasto

Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Med hjälp av Kelasto kan du ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter inom det område du är intresserad av.

Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner

Rapporten innehåller statistik över mottagare av FPA-förmåner samt över utbetalda och genomsnittliga förmånsbelopp. » Öppna rapporten

Förmånsavgöranden

Avgjorda ansökningar samt genomsnittliga handläggningstider enligt förmån. » Öppna rapporten

Rapporter enligt tema

De populäraste rapporterna

  1. De genomsnittliga avgifterna för privata sjukvårdstjänster
  2. Mottagare av läkemedelsersättning och receptuppgifter
  3. Arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen
  4. Uppföljning av arbetsmarknadsstödet: Aktiveringsgrad
  5. Beviljade rätter till läkemedelsersättning: gällande, inledda och avslutade


Creative Commons-licens
Statistikdatabasen Kelasto är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (CC BY 4.0).