Stöd för hemvård av barn

Om ett barn under 3 år inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken har man rätt till stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Barnet kan skötas av

  • barnets förälder
  • den partner som bor tillsammans med föräldern eller vårdnadshavaren
  • en annan person eller en anställd vårdare som tar hand om barnet.

Hemvårdsstöd kan också beviljas för familjens övriga syskon som är under skolåldern om inte de heller har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Utbetalningen av hemvårdsstödet upphör senast då det yngsta barnet fyller 3 år.

Hemvårdsstöd kan inte betalas för ett barn som har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Man har t.ex. inte rätt till hemvårdsstöd under sommarledigheter om inte platsen inom den kommunala småbarnspedagogiken sägs upp.

I hemvårdsstödet ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • ett eventuellt kommuntillägg, beroende på hemkommun.

För vem

I regel ansöker föräldern eller en annan vårdnadshavare om hemvårdsstöd. Ibland kan den sökande vara en annan person som huvudsakligen sköter barnet och som bor med barnet i samma hushåll. Också en adoptivförälder kan ansöka om hemvårdsstöd.

Andra förmåner kan inverka på hemvårdsstödet. Om familjen till exempel får ett nytt barn börjar mamman få moderskapspenning igen, och då brukar det inte bli kvar något hemvårdsstöd att betala ut. Se hur andra förmåner inverkar på hemvårdsstödet.

Olika familjekonstellationer