Så här söker du ersättning för kostnaderna för tandvård

Du får i regel ersättning redan vid vårdenheten för undersökning och behandling som en privattandläkare utfört. Om du inte direkt får ersättning kan du själv söka den hos FPA i efterhand.

 1. Fyll i  ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf)
 2. Bifoga de blanketter vårdstället fyllt i om läkararvodet eller om den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Fyll i ansökningsblanketten och spara den på din apparat. Spara även nödvändiga bilagor.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.
 4. Skicka ansökan per post: Fyll i ansökan, skriv under den och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

 6. I e-tjänsten ser du hur mycket ersättning du fått för tandvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer