Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Tolktjänsten är avsedd för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning.

Nödmeddelande på finskt teckenspråk

I en nödsituation kan du göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk.  Du kan göra nödmeddelandet i 112.fi-appen eller på fpa.fi. Det finns en egen distansservicekanal för nödsituationer. Läs mer om nödmeddelandet.