Så här ansöker du om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

 

Ansök om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada och du behöver tolkning på grund av funktionsnedsättningen.

Dessutom ska du ha en fungerande kommunikationsmetod som du använder och du måste ha hemkommun i Finland.

  1. Fyll i och skriv ut Ansökan om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 1r (pdf).
  2. Fyll i en kunduppgiftsblankett som bilaga till ansökan.
  3. Bifoga till ansökan ett utlåtande av en sakkunnig inom social- och hälsovården eller någon annan sakkunnig, t.ex. en talterapeut, av vilket framgår
    • hurdan sjukdom eller funktionsnedsättning du har som orsakar behov av tolkning
    • vilka kommunikationsmetoder du använder 
    • en bedömning av den som skrivit utlåtandet av den nytta som du skulle ha av tolkning.
  4. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten. Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.  

Rätten till tolktjänst söks i regel endast en gång. Om du behöver tilläggstimmar, studietolkning, distanstolkning eller tolktjänst för utlandsresa ska du ansöka om det separat.

Läs mer