Meddela förändringar

 

Ändringar i beställningen och annulleringar

Meddela genast Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ifall din beställning ändras. Du ska meddela Centret till exempel ifall klockslaget, datumet eller ämnet för tolkningsuppdraget eller det ställe där du ska träffa tolken ändras.

Annullera beställningen om du inte behöver tolk. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kan då förmedla tolken till en annan kund. Timmar som inte har annullerats minskar dina tolkningstimmar.

Förändringar i kunduppgifterna

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar en lämplig tolk för dig utgående från de uppgifter som du meddelat. Om dina kunduppgifter ändras bör du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning eller skicka en uppdaterad kunduppgiftsblankett till FPA per post eller via funktionen Meddelanden i e-tjänsten.

Förändringar i rätten till tolktjänst

Din rätt till tolktjänst upphör om   

  • du flyttar utomlands stadigvarande
  • du har beviljats tolktjänst på basis av någon annan lag
  • ditt hälsotillstånd förändras så att du inte längre behöver tolktjänst.

Förändringar gällande studietolkning

Om det sker ändringar i dagsprogrammet, ska du så snart som möjligt informera tolken om dem.

Förändringar är t.ex.

  • en lektion inhiberas eller det kommer till lektioner
  • studieresor eller utfärder görs utanför läsordningen
  • platsen för lektionerna ändras (t.ex. samma läroanstalt, men annan byggnad)
  • du är borta från skolan p.g.a. sjukdom.

Anmäl förändringar till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer