Så här använder du tolktjänsten

 

När du har beviljats rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kan du börja använda tjänsten. Du kan också få introduktion i hur man använder tjänsten.

Gör så här

  • Börja använda en personlig tolklista.
  • Kontrollera kunduppgifterna och uppdatera dem vid behov.
  • Beställ tolkning.

Introduktion

Om du vill kan du få introduktion och handledning i hur man använder tjänsten.

Vid introduktionen går man igenom

  • vad tolktjänsten är
  • vilken roll och vilket ansvar tolken har
  • antalet tolkningstimmar.

Introduktionen är avsedd för nya kunder, men också kunder som redan använt tjänsten kan få introduktion. Det är också möjligt att tacka nej till introduktionen.

Personlig tolklista

Den personliga tolklistan är en lista på tolkar till vilka man strävar till att förmedla dina tolkbeställningar. Du gör upp listan tillsammans med FPA.

Information om tolkarna finns på serviceproducenternas webbplatser.

Uppdatera kunduppgifterna

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar en tolk som är lämplig för dina behov utgående från de kunduppgifter som du har uppgett.

Uppdatera kunduppgifterna och fyll i kunduppgiftsblanketten. På samma blankett ska du också meddela om du vill börja använda en tolklista.

Beställ tolkning

Beställ tolkning via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifterna för beställningar är ordnade områdesvis, eftersom beställningarna behandlas och förmedlas separat för varje område. Kontakta förmedlaren inom ditt område.

När du beställer tolkning ska du uppge varför du behöver tolkning. För att tolkning ska kunna ordnas måste du känna till ditt behov på förhand. Utgående från de uppgifter som du uppgett i beställningen bedömer Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning hur det lönar sig att ordna tolkningen.

Kom också ihåg

  • Den rätt till tolktjänst som du har beviljats är personlig. Du kan inte överföra rätten till någon annan.
  • Du kan befullmäktiga t.ex. en organisation att beställa tolk för din räkning för tolkning vid publikevenemang.
  • Du kan inte använda tolktjänsten för att ersätta andra tjänster, t.ex. personlig assistans. 

Läs mer