Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning - snabbguide

FPA ordnar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av snabbguiden får du en klar överblick av tjänsten.

För vem och för vilket ändamål

 

FPA ordnar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Tjänsten är avsedd för personer med funktionsnedsättning som bor i Finland. Tjänsten är avgiftsfri och kan användas för att arbeta, studera, sköta ärenden och delta i fritidsaktiviteter.

Läs mer
 

Du kan beviljas tolktjänst om du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada

Du måste ha en fungerande kommunikationsmetod som du använder.

Läs mer
 

Annan tolktjänst än den som FPA ordnar

Andra myndigheter är i vissa situationer skyldiga att ordna tolkning för personer med funktionsnedsättning. Om du behöver tolkning till exempel för den grundläggande utbildningen ska du ansöka om det hos kommunen.

Läs mer

Ansök om rätt till tolktjänst

 

Ansök om rätt till tolktjänst

Fyll i ansökan och kunduppgiftsblanketten noggrant. Bifoga ett utlåtande av en sakkunnig.

Ansök nu
 

FPA beviljar ett visst antal timmar tolktjänst per år

På basis av en hörselskada eller talskada kan man beviljas tolkning minst 180 timmar per år och på basis av en syn- och hörselskada minst 360 timmar per år.

Läs mer
 

Du kan påverka vem som tolkar för dig

Om du börjar använda en personlig tolklista, kan du föreslå tolkar för listan. Ange på kunduppgiftsblanketten om du vill börja använda en tolklista (tolkförteckning).

Läs mer
 

Behöver du tolk för studier?

Ansök först om rätt till tolktjänst och efter det om rätt till studietolkning.

Ansök nu
 

Behöver du tolk för en längre utlandsresa?

Ansök först om rätt till tolktjänst och efter det om rätt till tolkning för utlandsresa. För korta dagresor behöver man inte separat ansöka om rätt till tolkning.

Ansök nu
 

Ansök vid behov om tilläggstimmar

Om antalet tolkningstimmar inte räcker till kan du ansöka om tilläggstimmar.

Ansök nu

Introduktion

 

FPA ordnar introduktion i hur man använder tolktjänsten

Om du är en ny kund kontaktar vi dig. Vi kommer tillsammans överens om när och var tolken ger dig introduktion i hur man använder tjänsten.

Läs mer
 

Introduktion

Du kan be om att få introduktion fastän du har använt tjänsten redan tidigare. T.ex. om du vill ha handledning kan du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och be om att få introduktion.

Läs mer

Beställ tolk

 

Beställ tolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Beställ tolk genast när du vet att du behöver tolkning.

Läs mer
 

Beställ tolk för studier

Beställning av studietolkning görs för ett år i sänder.

Läs mer
 

Beställ tolk för utlandsresa

Du kan beställa tolk i god tid före resan när du har beviljats rätt till tolktjänst för utlandsresa.

Läs mer
 

FPA förmedlar en tolk för din beställning

Eventuellt behövs ytterligare uppgifter för att förmedlingen ska fungera så bra som möjligt.

Läs mer

Meddela förändringar

 

Vill du ändra en beställning eller annullera den?

Meddela Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning i tid om du vill ändra eller annullera en beställning.

Läs mer
 

Förändringar i kunduppgifterna

Meddela alltid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om till exempel dina kontaktuppgifter eller kommunikationsmetoder ändras.

Läs mer