Gå till innehållet

Avbrott i e-tjänsterna 26.9.2021 kl. 00.00–11.00 då man använder följande identifieringssätt: OP Mer information

Tidsbokningstjänsten skickar inga bekräftelse-, ändrings- eller avbokningsmeddelanden gällande tidsbokningar 25.9 kl. 5–20 Mer information

Avbrott i e-tjänsten 25.9 kl. 05.00–20.00 Mer information

Utkomststöd

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Snabbguiden visar hur du ska göra när du vill ansöka om utkomststöd.

Börja med snabbguiden