Gå till innehållet

Tolkningstjänstens distanstjänst är ur bruk på grund av en störning Mer information

Värnpliktig

Värnpliktiga och deras anhöriga kan få militärunderstöd. Den här snabbguiden ger dig en överskådlig bild av hurdana situationer du kan söka understöd för.

Gå till snabbguiden för värnpliktiga