Vem är arkiveringstjänsten avsedd för?

Tjänsten är avsedd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården som har avslutat sin verksamhet och som har ansvaret för att förvara klient- och journalhandlingar i pappersform som uppkommit under verksamhetens gång. Att verksamheten avslutats innebär att utövandet av ett yrke inom social- och hälsovårdsbranschen faktiskt har upphört, t.ex. på grund av nedläggning av företagsverksamhet, byte av bransch eller pensionering. En anmälan om avslutande av verksamheten ska göras till regionförvaltningsverket. FPA tar tills vidare inte emot material från företagshälsovården.

Arkiveringstjänsten får anlitas på följande villkor:

  • Serviceproducentens verksamhet har de facto upphört eller håller på att upphöra
  • Serviceproducenten har ansvaret för arkiveringen av det material som överlåts till arkiveringstjänsten
  • Skyldigheten att arkivera materialet vilar inte på kommunen, t.ex. utifrån ett avtal eller servicesedelverksamhet
  • Skyldigheten att arkivera materialet vilar inte på ett företag, t.ex. utifrån ett arbetsavtal eller ett avtal som ingåtts i samband med ett företagsköp

Materialet som levereras till arkiveringstjänsten är analogt, dvs. pappersmaterial eller exempelvis ursprungliga röntgenbilder

Ett skriftligt avtal om arkiveringen av handlingarna ingås alltid innan handlingarna överlåts till FPA. Läs mer om beredningen av avtalet och överlåtelsen av handlingar till FPA under Arkiveringsavtal och överlåtelse av handlingar till FPA:s arkiveringstjänst.