Årsredovisningar och verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2019

FPA år 2019

FPA:s verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelser

FPA:s årsredovisning

FPA:s fullmäktiges verksamhetsberättelse

FPA:s fullmäktige fastställer Folkpensionsanstaltens bokslut och besluter om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Fullmäktige avger årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen.