Villkor för arbetslöshetsförmåner för personer under 25 år

Om du är 17 år och arbetslös och saknar yrkesutbildning, kan du få arbetsmarknadsstöd endast för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Skyldighet att söka till utbildning

Om du är 18–24 år och arbetslös och saknar yrkesutbildning, måste du söka in till en utbildning på våren. Sök in till en sådan utbildning som börjar följande höst och som leder till en examen och förbättrar dina yrkesfärdigheter.

Om du inte söker in till en utbildning eller vägrar delta i eller avbryter en utbildning, kan du förlora din rätt till arbetslöshetsförmåner tills vidare. Du får igen rätt till arbetslöshetsförmåner när du

  • har avlagt en yrkesexamen
  • under minst 21 kalenderveckor har deltagit i arbete, sysselsättningsfrämjande service, studerat på heltid eller varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete som räknas in i arbetsvillkoret
  • fyller 25 år.

Även om du har förlorat rätten till arbetslöshetsförmåner tills vidare kan du få arbetslöshetsförmåner för den tid då du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Om du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader.
Vem följer upp om man sökt till utbildning?

TE-tjänster kontrollerar om du har sökt in till en utbildning. FPA får uppgift om detta av TE-tjänster och betalar sedan ut arbetslöshetsförmåner om villkoren är uppfyllda.

Läs mer