Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering

Än så länge är det inte möjligt att via e-tjänsten ansöka om yrkesinriktad rehabilitering, med andra ord yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, utbildning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering, KIILA-rehabilitering, Taito-rehabilitering, utbildningsprövning, näringsstöd eller hjälpmedel. Ansökan ska göras med blanketten.

 1. Besök först den läkare som behandlar dig. Läkaren bedömer ditt rehabiliteringsbehov, rekommenderar vid behov rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B.
 2. Fyll i blanketten för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU101r (pdf). Välj bland alternativen i blanketten vilken rehabilitering du ansöker om.
 3. Bifoga ditt läkarutlåtande B i din ansökan, om läkaren inte redan har skickat det till FPA. Om du ansöker om
 4. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 5. Vid behov kan du boka tid för en intervju. FPA kan också kalla dig till en intervju.

 6. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som platsbokning och betalningsförbindelse. Beslutet skickas också för kännedom till den läkare som rekommenderat rehabilitering för dig.

Ansökningstid

Skicka in ansökan till FPA innan rehabiliteringen börjar. Om rehabiliteringen redan har inletts kan beslut fattas tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan också en retroaktiv ansökningstid på 6 månader tillämpas.

Läs mer