Kuntoutusraha kunnan järjestämässä kuntoutuksessa

Kuntoutusraha turvaa asiakkaan toimeentulon kuntoutuksen ajalta. Kela voi maksaa kuntoutusrahaa kunnan järjestämän kuntoutuksen asiakkaalle, jonka kuntoutuspäätös on tehty

  • päihdehuoltolain
  • terveydenhuoltolain
  • työterveyshuoltolain
  • lastensuojelulain
  • kehitysvammalain
  • vammaispalvelulain mukaisena.

Lisäksi kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten (Henkilöasiakkaat-osio) pitää täyttyä. Kuntoutuksen pitää täyttää kuntoutustoiminnan yleiset vaatimukset:

  • Kuntoutusta antavat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset.
  • Kuntoutusta annetaan asianmukaisissa tiloissa.
  • Palveluntuottajalla on tarpeelliset luvat.

Kuntoutuspäätös

Ilmoita kuntoutuspäätöksen tiedot lomakkeella KU 114. Voit myös antaa vastaavat tiedot vapaamuotoisella selvityksellä. Anna lomake tai selvitys asiakkaalle ja ohjaa hakemaan kuntoutusrahaa OmaKelassa.  

Perhekuntoutus

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa päihdehuoltolain, lastensuojelulain tai kehitysvammalain mukaisen perhekuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahaa maksetaan asiakkaalle, ei perheenjäsenille.

Perheenjäsenen tai perheen täytyy olla asiakkaan mukana suurimman osan ajasta. Kuntoutusrahaa voi kuitenkin saada, vaikka asiakas osallistuisi perhekuntoutukseen aluksi yksin. Perheen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista osallistua esimerkiksi sellaisen kuntoutuksen alkuun, jossa hoidetaan asiakkaan vaikeaa päihderiippuvuutta.

Lastensuojelulain mukaisen perhekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa voi saada, jos kuntoutus järjestetään laitoksessa. Kuntoutus voi olla ympärivuorokautista tai päivämuotoista. Myös kuntoutukseen sisältyviltä lyhyiltä kotiharjoittelujaksoilta (1–2 päivää) voidaan maksaa kuntoutusrahaa.

Kuntoutusrahaa ei voi saada kuntouttavien asumispalveluiden ajalta eikä asiakkaan kotona järjestetyn perhetyön ajalta.