Matkakorvaukset

Tässä osiossa on tietoa, jota terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää Kelan maksamista matkakorvauksista. 

Kela maksaa asiakkaalle matkakorvauksia terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista. Korvausta voi saada tarpeellisista ja välttämättömistä sairauden hoitoon liittyvistä matkakustannuksista.

Matkakorvausten omavastuu on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Vuosiomavastuu on 300 euroa. Sitä kerryttävät myös alle omavastuun jäävät matkakustannukset. 

Lue lisää