Kenelle matkakorvausta

Kela korvaa asiakkaan matkoja, jotka liittyvät

  • sairauden hoitoon
  • raskauteen
  • synnytykseen
  • kuntoutukseen, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Matkakorvauksen hakemista varten asiakas tarvitsee terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67) jos

  • matka on tehty erityiskulkuneuvolla (esim. taksilla)
  • matka on tehty omalla autolla ja sen pituus on yli 100 kilometriä
  • kyseessä on yksityiseen terveydenhuoltoon tehty matka.

Jos julkinen terveydenhuolto tilaa asiakkaalle matkan terveydenhuollosta kotiin, kertamatkaa varten ei tarvita erikseen todistusta, vaan tilauspuhelu vastaa sitä.

Saattajan matka

Matkakorvauksia voidaan maksaa myös muista kuin asiakkaan matkoista, kuten saattajan tai perheenjäsenen matkoista.

Jos terveydenhuollossa arvioidaan, että asiakas tarvitsee terveydentilansa vuoksi saattajan, perustele asia todistuksessa (SV 67). 

Huomioithan, että saattajan matkasta korvataan 1.7.2018 alkaen vain se osuus, jonka hän matkustaa asiakkaan kanssa. Jos asiakas joutuu jäämään hoitoon, Kela korvaa saattajan matkakustannukset enintään sen mukaan, mitä matka asiakkaan kotiin maksaisi.

Perheenjäsenen matka

Perheenjäsenen tai muun häneen verrattavan henkilön matkat sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen korvataan osana asiakkaan matkakustannuksia, jos hoitava lääkäri on pitänyt perheenjäsenen hoitoon osallistumista välttämättömänä.

Hoitoon osallistumisella tarkoitetaan tilannetta, jonka lääkäri perustelee erikseen todistuksella (SV 67). Hoitoon osallistuminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tilanteissa, joissa perheenjäsen saa terveydenhuollosta opastusta kotihoidon tai hoitotoimenpiteiden suorittamiseen.

Kela ei korvaa perheenjäsenen vierailumatkoja asiakkaan luo. Vierailumatkalla tarkoitetaan matkaa, joka ei liity hoitoon osallistumiseen.