Matkustustavat

Kela korvaa asiakkaiden matkat pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Halvimman käytettävissä olevan matkustustavan arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan terveydentila.

Ensisijaisesti matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Jos terveydenhuollossa katsotaan, että asiakas ei voi sairauden tai sen hetkisen terveydentilansa vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja, matkasta aiheutuneet kustannukset voidaan korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaisesti.

Erityisajoneuvoja ovat esimerkiksi:

  • oma auto
  • taksi
  • ambulanssi
  • helikopteri.

Jos asiakkaan pitää käyttää erityisajoneuvoa (esim. taksia) puutteellisten julkisten liikenneyhteyksien vuoksi, hänen pitää itse perustella tilausvälityskeskukselle  tilauspuhelun yhteydessä, miksi hän tarvitsee taksin.