Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Yksityisen hoidon tukeen muutos 1.8.2020

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on elokuun alusta alkaen oikeus täysimääräiseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan vanhempien tilanteesta riippumatta.

Lue lisää muutoksesta

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain. Kysy kuntalisästä omasta kotikunnastasi.

Kuka voi saada

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

  • jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle on varattu sieltä hoitopaikka.
  • vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.
  • samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Yksityisen päivähoidon tuottaja

Hoidon tuottaja on

  • henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
  • yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja, joka on tehnyt kunnalle päivähoitolain mukaisen ilmoituksen.

Myös sukulainen voi olla päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos hoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Lue lisää