Om företagsverksamheten upphör | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om företagsverksamheten upphör

Om din företagsverksamhet upphör till exempel för att du slutar arbeta i företaget eller går i pension, kan du ha rätt till förmåner från FPA. Möjliga förmåner är exempelvis arbetslöshetsförmåner, allmänt bostadsbidrag eller folkpension. Läs mer om upphörande av företagsverksamhet (suomi.fi).

Om du blir arbetslös

  1. Om din företagsverksamhet upphör och du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (an-tjanster.fi). AN-tjänster undersöker orsaken till att företagsverksamheten har upphört och ger arbetslöshetskassan eller FPA ett utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmåner.
  2. Ansök om arbetslöshetsförmåner hos din arbetslöshetskassa (tyj.fi) eller hos FPA. Arbetslöshetskassan eller FPA undersöker om arbetsvillkoret för företagare uppfylls samt företagets ekonomiska situation.
  3. Meddela FPA om arbetslösheten fortsätter med anmälan om arbetslöshetstid.
  4. Utöver arbetslöshetsförmåner kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag och utkomststöd. Ansök ändå alltid först om arbetslöshetsförmåner.

När du går i pension

Läs om arbetspensionen för företagare och om de pensioner som FPA betalar ut och som kan komplettera din arbetspension.

Vad tycker du om sidan?