Yksilöpuheterapian lisähankinta: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen viiden vakuutuspiirin uudet palveluntuottajat on valittu

Yksilöpuheterapian lisähankinnat ovat valmistuneet, ja hankintapäätökset on lähetetty palveluntarjoajille. Tarjouksia saatiin viiteen vakuutuspiiriin yhteensä 48 tarjousta, joista hyväksyttiin palveluntuottajaksi yhteensä 43 palveluntuottajaa. Lisähankinnalla saatiin hankittua noin 800 uutta asiakaspaikkaa.

Lisähankinnassa käytettiin samaa vertailuperustetta ja laadun arviointia kuin vuonna 2018 toteutetuissa yksilöpuheterapian tarjouskilpailuissa (hinta 80 % ja laatu 20 % ). Tarjouskilpailuissa selkeytettiin tarjousten valintaa puitejärjestelyyn.

Lisähankinnassa yksilöpuheterapiaa koskevat sopimukset solmitaan ajalle 1.1.2021-31.12.2021.  Kela on varannut oikeuden jatkaa sopimuskautta yhden (1) vuoden optiokaudella vuonna 2022. Sopimusten mukaisten palvelujen toteuttaminen alkaa 1.1.2021 lukien.

Peruste

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapiapalvelut keväällä 2018. Sopimuskausi alkoi 1.11.2018 ja palvelun toteutus 1.1.2019. Yksilöpuheterapian lisähankinnalla palveluja hankittiin vain niihin maakuntiin ja kuntiin, joissa Kela ei ole pystynyt turvaamaan palvelujen riittävyyttä nykyisten sopimuspalveluntuottajien asiakaskapasiteetilla. Osalle asiakkaista on jouduttu antamaan myönteinen asiakaspäätös ilman palvelua toteuttavaa palveluntuottajaa.


Tämä tiedote on palvelutuottajille. Medialle on julkaistu oma tiedote.