Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Maksun voi maksaa jo nyt.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. YTHS tuottaa palveluita 1.1.2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi.

Kerättävä maksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Terveydenhoitomaksun suuruus määritellään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu on maksettava viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, opiskelijan on maksettava myös 5 euron viivästymismaksu. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Opiskelija saa käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos opiskelija valmistuu kesken lukukauden, hänellä on oikeus käyttää palveluja lukukauden loppuun asti. YTHS:n verkkosivuilla kerrotaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Vaihto-opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat

Oikeus opiskeluterveydenhuoltoon on vain suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavilla läsnä olevilla opiskelijoilla. Ulkomailta Suomeen tulevat vaihto-opiskelijat eivät suorita korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, ja siksi heillä ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluja. EU-kansalaiset voivat käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Muista maista tulevilla opiskelijoilla täytyy olla yksityinen sairausvakuutus.

Suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavien opiskelijoiden on maksettava terveydenhoitomaksu läsnäololukukausilta myös silloin, kun opiskelija on suorittamassa opintojaan ulkomailla. Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi koko lukukaudeksi.

Lue lisää: Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa.

Lue lisää