Sotilasavustukseen on tulossa 300 euron suojaosa

Eduskunta on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan sotilasavustukseen tulee 300 euron suojaosa. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Lainmuutos odottaa vielä presidentin vahvistusta.

Kela voi maksaa palvelusajalta sotilasavustusta asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Omaisella tarkoitetaan asevelvollisen puolisoa tai huollettavana olevaa lasta. Avopuoliso katsotaan omaiseksi, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi.

Sotilasavustuksen määrään vaikuttavat ne nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen, jotka asevelvollisella ja sotilasavustukseen oikeutetulla omaisella ovat palvelusaikana käytettävissä. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.

Ensi vuoden alusta alkaen sotilasavustuksessa on 300 euron suojaosa. Tämä tarkoittaa, että asevelvollinen voi ansaita palkka- tai yrittäjätuloja nettona 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosa ei koske asevelvollisen omaisen tuloja.

Sotilasavustuksen suojaosan tarkoitus on tehdä palveluksen aikana tehtävästä työstä kannattavampaa ja kannustavampaa. Vaikka palveluksen aikaiset lomat on tarkoitettu ensisijaisesti lepäämiseen, kosketuksen säilyttäminen työelämään tai omaan yritystoimintaan on hyödyllistä palveluksen jälkeisen työllistymisen ja toiminnan kannalta.

Jos asiakas on jo saanut sotilasavustuksesta myönteisen päätöksen, jossa on otettu huomioon asevelvollisen saamia tuloja, Kelasta otetaan tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen. Jos palvelus jatkuu vuodenvaihteen yli ja sotilasavustus on aiemmin hylätty tulojen vuoksi, asiakkaan pitää itse hakea sotilasavustusta tarvittaessa uudelleen.

Lue lisää