Ruotsi alkaa maksaa uutta ansiosidonnaisen eläkkeen lisää – takuueläkkeen maksu Suomeen jatkuu

Ruotsissa on tullut helmikuun alusta voimaan uusi laki, jonka perusteella pitkän työuran tehneille pienituloisille eläkkeensaajille aletaan maksaa syyskuussa uutta etuutta. Etuuden nimi on inkomstpensionstillägg, ansiosidonnaisen eläkkeen lisä. Uutta etuutta maksetaan myös Suomeen.

Ruotsi alkaa maksaa 1.9.2021 alkaen pienituloisille, pitkään töissä olleille eläkeläisille uutta etuutta. Etuus on nimeltään inkomstpensionstillägg, jonka voi suomentaa ansiosidonnaisen eläkkeen lisäksi. Etuuden määrä on enintään 600 Ruotsin kruunua. Uuteen etuuteen on oikeus eläkkeensaajalla, joka saa työeläkettä 9 000–17 000 Ruotsin kruunua. Oikeuteen ja maksettavaan summaan vaikuttaa myös työskentelyvuosien määrä. Etuutta voidaan maksaa myös Suomessa sekä muissa EU-/ETA-maissa ja Sveitsissä asuville, Ruotsissa työskennelleille eläkkeensaajille.

Etuutta maksaa Ruotsin eläkevirasto Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten lähettää kirjeen niille eläkkeensaajille, joilla voi olla oikeus etuuteen. Kirjeitä aletaan lähettää viikolla 6 ja niitä lähetetään toukokuun loppuun saakka. Etuutta ei haeta, vaan Pensionsmyndigheten myöntää sen automaattisesti.

Kirjeessä eläkkeensaajaa pyydetään ilmoittamaan eläkkeitten määrät. Virasto tarvitsee eläkkeensaajilta tiedon työeläkkeiden määrästä, koska työeläkkeet vaikuttavat uuteen etuuteen. Työeläkkeen määrät voi kysyä omasta työeläkelaitoksesta. Pensionsmyndigheten ei tarvitse tietoa kansaneläkkeen määrästä, koska kansaneläke ei vaikuta uuteen etuuteen.

Uusi etuus voi vaikuttaa joihinkin Kelan etuuksiin. Näitä etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, eläkkeensaajan asumistuki ja perustoimeentulotuki. Jos saat jotain näistä Kelan etuuksista ja alat saada Ruotsin uutta etuutta, ole yhteydessä Kelaan.

Ruotsin takuueläkkeen maksaminen jatkuu

Ruotsissa on päätetty jatkaa takuueläkkeen, garantipensionin, maksamista EU- ja Eta-maihin sekä Sveitsiin vuoden 2021 loppuun asti. EU-tuomioistuin katsoi joulukuussa 2017 antamassaan ennakkoratkaisussa, ettei Ruotsin takuueläkettä tarvitse maksaa ulkomaille. Ruotsissa on tehty laaja selvitys takuueläkkeestä ja eräistä muista etuuksista. Vielä ei ole tiedossa, millaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia selvityksen pohjalta aiheutuu ja koska uudistukset tapahtuvat.

Sekä uuteen ansiosidonnaisen eläkkeen lisään (inkomstpensionstillägg) että Ruotsin takuueläkkeeseen (garantipension) liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Pensionsmyndigheteniin.

  • Inkomstpensionstillägg = ansiosidonnaisen eläkkeen lisä (vastaavaa etuutta ei ole Suomessa)
  • Garantipension = Ruotsin takuueläke

Lue lisää