Viron eläkkeen perusmäärää on korotettu 1.4.2021 – korotus vaikuttaa Kelan eläke-etuuksiin

Viron eläkkeisiin on tehty vuosittainen indeksikorotus ja ylimääräinen korotus huhtikuun alusta. Korotukset on tehty maksussa oleviin eläkkeisiin, ja ne koskevat myös Suomeen maksettavia eläkkeitä. Korotus vaikuttaa Kelan maksamiin eläkkeisiin ja eläkkeen määrä täytyy tarkistuttaa.

Viro on korottanut työskentelyyn perustuvia vanhuuseläkkeitä 1.4.2021 alkaen. Eläkkeiden perusmäärään on tehty tavanomaisen indeksikorotuksen lisäksi ylimääräinen korotus. Korotus vaikuttaa myös Viron maksamien perhe-eläkkeiden ja vanhan lain mukaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Myös asumisperusteiseen kansaneläkkeeseen (rahvapension) on tehty ylimääräinen korotus. Eläkkeet tarkistetaan aina, kun kyse on muusta kuin indeksisidonnaisuudesta johtuvasta muutoksesta.

Pyydä Kelaa tarkistamaan eläkkeesi

Jos saat Virosta edellä mainittuja eläkkeitä ja lisäksi Kelan vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai takuueläkettä, Kelan eläkkeesi täytyy tarkistaa 1.4.2021 alkaen. Jos vuositulosi ovat huomattavasti muuttuneet, myös leskeneläkkeen täydennysmäärä ja eläkkeensaajan asumistuki täytyy tarkistaa.

Tarkistusta varten sinun täytyy toimittaa Kelaan tarkistushakemus sekä todistus Viron eläkkeen määrästä 1.4.2021 alkaen. Jos olet aiemmin toimittanut Kelaan pelkästään todistuksen Viron eläkkeen määrästä, sinun täytyy vielä toimittaa todistuksen liitteeksi tarkistushakemus.

Voit tehdä tarkistushakemuksen

  • OmaKelassa (kela.fi/omakela). Liitä mukaan todistus Viron eläkkeen määrästä. Jos todistus ei ole sähköisessä muodossa, voit skannata sen tai ottaa siitä kuvan.
  • Soittamalla numeroon 020 634 0200
  • Täyttämällä ja tulostamalla tarkistushakemuksen (E285). Toimita hakemus ja todistus Viron eläkkeen määrästä Kelan palvelupisteeseen tai lähetä ne postitse osoitteeseen Kv-keskus, PL 78, 00381 HELSINKI.

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa Kelan kv-asioiden asiakaspalveluun, jonka numero on 020 634 0200.

Lue lisää