Kela-lakiin kirjattiin mahdollisuus toimittaa päätös verkossa

Yhä useampi haluaa Kelan päätöksen vain verkossa. Lakiin Kansaneläkelaitoksesta tehty muutos selkeyttää päätöksen toimittamista asiakkaalle, mutta kaikissa etuuksissa päätöstä ei vielä voi saada pelkästään verkossa. Suostumuksen voi kuitenkin antaa jo nyt.

Asiakas on jo parin vuoden ajan voinut antaa Kelalle luvan lähettää päätökset ja muut asiakirjat vain verkossa. Tähän mennessä noin 260 000 asiakasta on ilmoittanut, että haluaa saada päätöksen vain verkossa.

Kela-lain muutos selkeyttää päätöksen toimittamista koskevaa lainsäädäntöä. Lakia Kansaneläkelaista on jo aiemmin tulkittu niin, että päätös on asiakkaan suostumuksella voitu toimittaa pelkästään verkossa. Muutoksen jälkeen laki selkeytyy ja ”päätös voidaan asianosaisen suostumuksella antaa tiedoksi sähköisenä viestinä”. Halutessaan asiakas saa siis jatkossakin asiakirjat postitse kotiin. Lain muutos astuu voimaan 1.6.2021.

Mahdollisuudella toimittaa päätökset vain verkossa on merkittävät ympäristövaikutukset. Kelasta lähetettiin vuonna 2020 yhteensä 14,8 miljoonaa päätöstä ja kirjettä. Kun yhä useampi asiakas valitsee päätöksen verkossa, säästöä syntyy paperinkulutuksen ja kuljetusten lisäksi esimerkiksi postikuluissa. Asiakkaalle muutos tulee olemaan parannus kahdella tavalla: hän voi tarkistaa päätöksen liitteineen verkosta ja välttää turhan paperipostin.

Paperittomuuden laajentaminen kaikkiin etuuksiin vaatii uusia teknisiä ratkaisuja

Tällä hetkellä asiakas voi saada pelkästään verkossa sairauspäivärahojen päätöksen ja toimeentulotuen ilmoitukset laskujen maksusta. Vaikka asiakas antaa luvan, kaikissa etuuksissa päätöstä ei vielä voi saada pelkästään verkossa.

Paperittomuuden laajentaminen kaikkiin etuuksiin vaatii uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Järjestelmien monimutkaisuuden takia kehitystyö etenee vaiheittain, yksi etuus kerrallaan.

Vaikka päätöstä ei vielä voi saada pelkästään verkossa kaikissa etuuksissa, suostumuksen siihen voi antaa jo nyt.

Toimi näin, jos haluat antaa Kelalle luvan toimittaa päätös pelkästään verkossa:

  1. Kirjaudu OmaKelaan kela.fin etusivun linkistä.
  2. Siirry sivulle Päivitä omia tietojasi ja jatka päivittämään tietoja.
  3. Valitse Henkilötietojen muutos.
  4. Valitse Haluan asiakirjat vain asiointipalveluun, kun se on mahdollista.
  5. Valitse Jatka ja Tallenna muutokset.

Lue lisää