Etuudet kansainvälisissä tilanteissa

Muuttaminen Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen voi vaikuttaa oikeuteesi saada Kelan etuuksia.

Selvitä oikeutesi Kelan maksamiin etuuksiin, jos

  • muutat pysyvästi ulkomaille
  • aloitat työskentelyn ulkomailla. Ilmoittaminen on tärkeää, vaikka asuinmaasi ei muuttuisi.
  • kuulut ryhmään, joka voi saada Kelasta etuuksia yli 6 kuukautta kestävän ulkomailla oleskelun aikana.

Etuuksien maksaminen ulkomaille

Jos asut ulkomailla tilapäisesti (eli alle 6 kuukautta), sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin aivan kuin asuisit edelleen Suomessa. Etuuksien maksamista siis jatketaan ulkomaille ja uusia etuuksia voidaan myöntää hakemuksesta. Perustoimeentulotukea ei kuitenkaan makseta ulkomaille.

Jos taas asut ulkomailla vakinaisesti (eli yli 6 kuukautta), et yleensä voi saada Kelan etuuksia. Etuuksien maksaminen päättyy muuttopäivään.

Tarkista Kelan tiedossa olevat ulkomailla ja kotimaassa oleskelujaksosi OmaKelasta.

Tarkista Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen OmaKelassa.

Etuudet Suomeen muuttavalle

Oikeutesi sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin selvitetään, kun haet Kelasta etuutta ensimmäistä kertaa Suomeen muuttosi jälkeen. Sinun pitää täyttää etuushakemuksen lisäksi OmaKelassa Ilmoitus Suomeen muutosta tai toimittaa Kelaan lomake Y77 Muutto Suomeen (pdf). Jos olet antanut selvityksen aikaisemmin muun etuushakemuksen yhteydessä eivätkä olosuhteesi ole muuttuneet, selvitystä ei tarvitse tehdä uudelleen. 

Suomeen paluu ja etuuksien maksun jatkuminen

Jos sinulle on maksettu ulkomailla oleskelusi ajalta Kelan etuuksia ja olet palannut Suomeen, ilmoita Suomeen paluustasi Kelaan mahdollisimman pian, jotta etuuksien maksu jatkuu keskeytyksettä. Tilapäisistä muutoista ulkomaille ei yleensä tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Asumiseen perustuvissa sosiaaliturvajärjestelmissä, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, saatetaan edellyttää tietynpituista asumiskautta eli odotusaikaa ennen kuin voit saada etuutta. Suomessa esimerkiksi vanhempainpäivärahassa ja kansaneläkkeessä on odotusaika.

Odotusaika kuitenkin karttuu myös, jos sinulla on oikeus toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin sosiaaliturvaan ennen Suomeen muuttoa.

Lue lisää