Etuuksien takaisinperintä

Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela perii sen takaisin.

Ilmoita aina ajoissa Kelaan olosuhteidesi muutoksista (esim. suurentuneet tulot), ettei etuutta ehditä maksaa liikaa.

Päätös takaisinperinnästä

Saat takaisinperinnästä päätöksen, jossa ilmoitetaan liikaa maksetun etuuden määrä (eli liikamaksu), eräpäivä ja maksutiedot.

Päätöksessä ilmoitetaan määräaika, johon saakka voit maksaa liikaa maksetun etuuden takaisin nettomääräisenä. Nettomääräisenä periminen tarkoittaa, että maksat veronalaista etuutta takaisin summan, josta verot on vähennetty. Määräaika voi vaihdella Verohallinnon vuosittain tekemän päätöksen mukaan.

Jos maksat etuutta takaisin määräajan jälkeen, ennakonpidätystä ei voi enää oikaista ja etuus täytyy maksaa takaisin bruttomääräisenä. Bruttomääräisenä perittävästä etuudesta maksat takaisin siis myös veron osuuden. Jos velka peritään takaisin bruttomääräisenä, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi etuudet automaattisesti Verohallinnolle, joka huomioi ne takaisinmaksuvuoden verotuksessa.

Maksusuunnitelma

Jos et pysty maksamaan velkaa eräpäivään mennessä, voit neuvotella maksujärjestelyistä Kelan perintäkeskuksen kanssa. Voit ehdottaa osamaksua tai velkasi kuittausta Kelan maksamasta etuudesta.

Liikamaksun maksaminen takaisin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa perittävää summaa kerralla, Kela voi kuitata eli vähentää liikaa maksetun etuuden jostain toisesta sinulle maksettavasta etuudesta. Kuukausittain kuitattavan määrän on kuitenkin oltava aina vähintään 30 euroa.

Yleensä Kela kuittaa liikaa maksetun etuuden takaisin jostakin toisesta etuudesta, jota saat. Työttömyysetuuksissa on kuitenkin suojaosuus, joka rajoittaa sitä, kuinka paljon Kela voi kuitata liikaa maksettua etuutta. Yleensä Kela ei voi kuitata velkaasi työttömyysetuudestasi, koska sen euromäärä on suojaosuutta pienempi.

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu velkojen maksamiseen. Jos saat toimeentulotukea, Kela keskeyttää liikaa maksetun etuuden kuittaamisen.

Perintää jatketaan tällöin muulla tavoin. Voit neuvotella maksusuunnitelmasta Kelan perintäkeskuksen kanssa.

Voit hoitaa asian

 • OmaKelassa
  • Kirjaudu OmaKelaan.
  • Näet etusivulla takaisin perittävät etuutesi.
  • Valitse etuus, johon haluat ehdottaa osamaksua.
  • Valitse Ehdota maksusuunnitelmaa.
 • Puhelimessa
 • Lomakkeella

Tietyissä tilanteissa Kela voi luopua takaisinperinnästä tai pienentää sen määrää.

Toimeentulotukea peritään takaisin vain poikkeustapauksissa.

Maksukehotus ja ulosotto

Jos et ole maksanut perittävää etuutta takaisin etkä ole tehnyt Kelan kanssa maksusuunnitelmaa, Kela lähettää sinulle maksukehotuksen. Ensimmäinen maksukehotus tulee 2 viikon kuluttua maksun myöhästymisestä ja toinen maksukehotus seuraavan 2 viikon jälkeen. Jos et ole kahden maksukehotuksen jälkeen maksanut velkaa etkä ole ottanut yhteyttä Kelaan, Kela siirtää velan ulosottoon.

Kun osamaksusuunnitelmaa tehdään, Kela ottaa huomioon taloudellisen tilanteesi, velan määrän ja jäljellä olevan perintäajan. Kela ei voi sopia kanssasi maksusuunnitelmasta, jos maksukykysi ei riitä maksusuunnitelman noudattamiseen.

Ota heti yhteyttä Kelaan, jos huomaat, ettet pysty maksamaan perittävää etuutta maksusuunnitelman mukaisesti. Näin voimme neuvotella uudesta maksusuunnitelmasta.

Kela siirtää velkasi ulosottoon, jos et ole noudattanut sovittua maksusuunnitelmaa tai kanssasi ei ole voitu tehdä maksusuunnitelmaa.

Lue lisää